Bekeuringen

Procedure Proces Verbaal (bekeuring)

Heb je met je leaseauto een verkeersovertreding begaan? Dan ontvangt DLM | Dé Lease Maatschappij de beschikking. Alle beschikkingen worden direct door DLM | Dé Lease Maatschappij betaald aan de betreffende instantie, zodat aanmaningen en eventuele dwangbevelen voorkomen worden.

De doorbelasting van de beschikking wordt verstuurd aan de contractant. DLM | Dé Lease Maatschappij zal deze automatisch incasseren bij de contractant. Per doorbelasting van een beschikking brengt DLM | Dé Lease Maatschappij € 6,00 administratiekosten in rekening.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beschikking? Maak dan binnen de gestelde beroepstermijn schriftelijk bezwaar bij de betreffende instantie. Een kopie van het eventuele bezwaarschrift dien je te sturen naar bekeuringen@dlm.nl. Wordt je bezwaar terecht bevonden, dan zal het bedrag van de doorbelasting worden terugbetaald.

De beroepsprocedure vindt je op de beschikking. Ook dien je bij het bezwaar aantekenen een kopie van de beschikking mee te sturen als machtiging.

Abonneer op onze nieuwsbrief