Bedankt voor uw contactaanvraag!

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

×
Hartelijk dank voor het stemmen op Dé Lease Maatschappij!

U ontvangt een e-mail met verdere informatie.

×
DLM
support casper
telefoon Bel ons voor een afspraak: (0162) 760 760
achtergrond vervolg
vervolgfoto
Onze ondernemingWerken bij DLMBusiness partnerAmbassadeursNieuwsSponsoringOnze DLM medewerkersPrivacy Statement

Privacy Statement

Privacy statement DLM | Dé Lease Maatschappij b.v.

Dit is de privacyverklaring van DLM | Dé Lease Maatschappij b.v. (hierna te noemen “DLM” of “wij”). DLM is gevestigd in Oosterhout aan Hoevestein 6. Het Kamer van Koophandelnummer van DLM is: 18086015. DLM is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

DLM heeft een Privacy Officer (“PO”). De PO houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van DLM en haar zusterondernemingen. Indien u klachten of vragen kunt u contact met de PO opnemen. Dit kan per post aan DLM t.a.v. de Privacy Officer, Hoevestein 6, 4903 SC Oosterhout,  of per e-mail via avg@dlm.nl.

 

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en prospects van DLM, bezoekers van onze website en apps, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van DLM.

Onze algemene contactgegevens zijn:

DLM | Dé Lease Maatschappij b.v.
Hoevestein 6
4903 SC  Oosterhout
T: 0162-760760
E: info@DLM.nl
W: www.DLM.nl

Wat is het algemene privacybeleid van DLM?

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

DLM verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Tot slot verzamelen we ook uw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

DLM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Als u DLM toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoons-gegevens verzamelt DLM?

DLM verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

Contactformulier

Op de website van DLM kunt u via het contactformulier contact opnemen voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening. Vaak zal DLM u vragen bepaalde gegevens te verstrekken, zodat zij u goed van dienst kan zijn. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld een leverancier om uw vragen goed te kunnen beantwoorden. De informatie die bij de DLM binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten verder te kunnen verbeteren.

Op de website van DLM kunt u contact opnemen met DLM via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een klacht hebt. Zodra wij deze ontvangen, wordt dit zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.

Offerte-aanvragen/ lease-aanvragen

Via onze website, per e-mail, telefonisch of persoonlijk kunt u eenvoudig een offerte opvragen en/ of bestelling plaatsen voor een leaseauto. Bij de aanvraag wordt gevraagd om de volgende bedrijfs- c.q. persoonsgegevens in te vullen/te verstrekken: Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres. Wij verwerken alles gegevens in ons CRM systeem met een uniek klantnummer en dit betreft een beveiligde omgeving.

Gepersonaliseerde aanbiedingen/gericht adverteren

Aankoopgegevens gebruiken wij ook om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten en als input voor onze aanbiedingen, acties en overige marketingactiviteiten.

We gebruiken uw gegevens ook voor gepersonaliseerde aanbiedingen en om speciaal voor u geselecteerde producten onder de aandacht te brengen. We houden uw aankoopgedrag bij in onze klantendatabase en kunnen u aan de hand daarvan gerichte aanbiedingen doen of gerichte mails sturen. Dit betekent dat de ene klant aanbiedingen krijgt voor bijvoorbeeld importlease en de andere klant voor shortlease of taxilease.

Mits u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunt u van DLM ook online gerichte aanbiedingen ontvangen of advertenties te zien krijgen die op uw voorkeuren zijn afgestemd. DLM en derde partijen plaatsen hiervoor cookies. Door middel van deze cookies en pixels verzamelen wij en/of de derde partijen de volgende gegevens:

Inkoop/ leveranciers/dealers

DLM verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die DLM van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

Sollicitaties

Als u bij DLM solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

DLM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

 Soort gegevens

 Bewaartermijn en reden

Klantgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van DLM. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart DLM maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Prospectgegevens

Uw gegevens worden verwerkt in ons CRM systeem en u wordt toegevoegd aan onze mailinglijst. Voor de mailinglijst kunt u zich afmelden en dan wordt u verwijderd uit het mailingbestand. Wilt u ook uw gegevens verwijderd zien uit ons CRM systeem, dan kunt u dit per mail kenbaar maken via avg@DLM.nl en dan zullen uw gegevens volledig verwijderd worden.

Leverancier gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Gegevens van sollicitanten

Uw gegevens als sollicitant worden maximaal vier weken na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Delen wij uw gegevens?

Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in het CRM systeem. Daarnaast kunnen wij de gegevens delen met onze gecontracteerde leasepartners (intermediairs) of instanties die een kredietwaardigheidscheck uitvoeren indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening en overeenkomst. DLM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Verder deelt DLM uw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DLM. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@dlm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat als het privacybeleid van DLM wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website: www.dlm.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22-06-2018.

 

 

maak kennis
  • DLM on tour met Rocky G
  • DLM Official Business partner van Sparta Rotterdam
  • DLM the movie!
  • Nieuw: Occasion deals!
  • Fortuna Sittard in MINI Countryman
Ik wil graag
meer weten

Bel ons op (0162) 760 760,
of vul onderstaande gegevens in.

Naam is een verplicht veld.
Telefoonnummer is een verplicht veld.
Social media

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten. Bekijk dan onze social media pagina's,

Facebook Linkedin Youtube